TGK Teşkilat Başkanları Sayım Konulu Toplantı Gerçekleştirdi

TGK, 11 bölgedeki teşkilat başkanıyla, sayım öncesi ve sayım süresinde atılacak olan adımlarla ilgili toplantı düzenledi.

TGK’dan yapılan açıklama şu şekilde:

TGK, 11 Teşkilat Başkanıyla Sayım Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirdi

Türk Gençlik Kulübü, Gostivar, Kırçova, Radoviş, Pehçevo, İştip, Vinitsa, Kalkandelen, Valandova, Konçe, Resne ve Merkez Jupa teşkilat başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda sayımların önemi tartışılmış, gençlik buluşmalarında anlatılacak konular belirlenmiş ve sayım süreci boyunca izlenmesi gereken yol kararlaştırılmıştır.

Sayım formlarını anadilde olması, sayman manipülasyonlarına izin verilmemesi gibi konuların altı çizilmiştir.

Sözü geçen toplantıda aşağıda geçen şehir ve bölgelerde gençlik buluşmaları yapılmasına karar verilmiştir:

-Gostivar
-Kırçova
-Kalkandelen
-Manastır
-Resne
-Radoviş
-İştip
-Merkez Jupa

Yukarıda bahsedilen bölgelerin dışında, geçtiğimiz günlerde şu bölgelerde de gençlik buluşmaları yapılmıştır:

-Vinitsa
-Pehçevo
-Konçe

Gerektiği takdirde bu üç bölgede de buluşmalar tekrarlanacaktır.

Türk Gençlik Kulübü olarak ulaşabileceğimiz her noktaya ulaşmaya çalışacağız.