Rumeli Derneklerinin Nüfus Sayımı Toplantısı Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Kuzey Makedonya’da yaşamakta olan Türkler, 20 yıl önceki nüfus sayımına göre HAKLAR noktasında Türklerin yeteri kadar temsil, pay ve kamuda görev alamadıkları tartışılmaz bir gerçektir.

Nüfus sayımının, Kuzey Makedonya’daki Türkler açısından hayati bir önem taşıdığı, Türk Milletinin Kuzey Makedonya’daki en önemli 3 kurucu unsurdan biri olduğu ve varlığının en güzel tescili olacaktır.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkler ülkenin ASLİ VE KURUCU unsurlarıdır. OHRİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI’na göre Türklerin HAKÇA TEMSİL edilebilmeleri için bu nüfus sayımı ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİDİR.
Nüfus sayımı sonucunda gerçek nüfusun tespit edilmesi, artan Türk nüfusunun ülkedeki GENEL VE TOPLUMSAL KAZANIMLAR oranını yükselteceği tartışılmaz bir gerçektir.

Diğer bir açıdan ise nüfus sayımı sonucu TÜRK DİLİNİN ülkede kullanılan diğer dillerle birlikte daha da genişleyerek kullanılmasının yolunu açacaktır.

Kuzey Makedonya’daki Türk varlığının nüfus sayımı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Makedonya DOSTLUK VE KARDEŞLİK bağlarının artarak devam etmesine katkı sunacağı da ayrı bir gerçektir.

Tescillenen Türk varlığı sonucunda her türlü ASİMİLE VE İNKÂR olaylarının önü kapanmış olacaktır.
Türk Bayrağı dalgalanacak, KAZANIMLAR çoğalacak, TEMSİL NOKTASINDA gerek parlamentoda gerekse yerel yönetimlerde KAMUDAKİ GÖREV ALMALARDA OHRİ ÇERÇEVE ANLAŞMASINA göre hareket edilmesi kaçınılmaz olacaktır.Bu kazanımlar Kuzey Makedonya’da yaşamakta olan Türk Milletine ve biz Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkler olarak soydaş akrabalarımızın SOSYAL HAYATLARINA OLUMLU YANSIYACAK bu durumdan büyük mutluluk ve moral bulacağız.

Nüfus sayımının sonucunda Kuzey Makedonya’da bulunan tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve yenilenmesiyle kültür turizmine de katkı sağlayacağı kaçınılmazdır.

RUMELİ TÜRKLERİ VAKFI ve diğer STK’lar ile kanaat önderlerimizin değerlendirmeleri sonucunda Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşan Türklerin en az %7 oranında olduğu tahmin edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamakta olan ÇİFTE VATANDAŞLAR ile KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ nüfus sayımına katılmalarını temin hususunda bizler de azami çalışarak yardımcı olacağız.
Bugünkü toplantıya Vakfımızın daveti üzerine 1 FEDERASYON, 24 DERNEK KURULUŞU katılmıştır.