Kuzey Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu çevrim içi toplantı düzenledi

Kuzey Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu çevrim içi toplantı düzenledi

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) öncülüğünde düzenlenen Kuzey Makedonya Türkleri Sayım Çalıştayı neticesinde kurulan Kuzey Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantının başında MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, sayımlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında üyelere detaylı bilgi verdi.

Toplantının devamında söz alan katılımcılar Kuzey Makedonya Türkleri için hayati öneme haiz nüfus sayımı ile ilgili kendi bilgi ve düşüncelerini paylaştı.

Özellikle Ustrumca Starobaldovica bölgesinde Romanlar tarafından soydaşlara yapılan baskılara yönelik tutulacak tutumun konuşulduğu toplantıda Koçana, Berovo, Delçevo, Pehçevo, Vinica, Plasnitsa nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği ele alındı.

Toplantıda, Yurdışından kayıt yapan vatandaşların mal beyanı zorunluluğu dezenformasyonu ile karşı karşıya kaldıkları ve bu noktada gerekli bilgilendirilmelerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Türk sayman ve eğitmen noktasında bir sıkıntı olmadığı noktasında mutabakata varılan toplantıda ülke genelinde eksik sayman ve eğitmen sayısından dolayı 3. bir ek ilan açılmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.

Toplantıda, sosyal medya ve medyanın daha etkili kullanımı için fikir birliğine varıldı.

Toplantıda, ülkedeki Türkler için sıkıntılı bölge ve olaylar ele alınarak bunlara çözüm önerileri sunuldu.

MATÜSİTEB Genel Merkezi Basın Birimi