87 Şirket Teknolojik Gelişme İçin Destek Alacak

Hükümetin üçüncü önlem paketinin bir parçası olarak toplam 87 şirket, Covid-19’un sonuçlarının üstesinden gelmek için teknolojik gelişme için mali destek alacak.

Bu tedbirin uygulanması için yaklaşık üç milyon euro bütçe ayrılırken, bunun 1,7 milyon eurosu İnovasyon ve Teknolojik Gelişim Fonu’na geri kalan 1,3 milyon eurosu şirketlerin özkaynaklarına ayrıldı.

Destek sağlanacak şirketkerin çoğu veya % 60’ı küçük işletmeler, %33’ü mikro ve % 7’si orta ölçekli şirketlerden oluşacak.

Destek paķetinden yararlanabilmek için 166 şirket başvuru yaparken, 123 şirket final aşamasına girdi.

Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bitiki, yapılacak bu desteğin şirketlerde yenilikçiliği ve yaratıcılığı teşvik edeceğini umduğunu söyledi.