Hükümet İptal Etti

Hükümet dün aldığı karar doğrultusunda olağanüstü hal ile getirilen bazı yasaklarda değişime gitti.

Kafe ve hizmet sektöründeki mekanlara getirilen, aynı masada iki kişi oturbilme zorunluluğu ve aynı aileden olmak kaydıyla dört kişi oturmabilme serbestliği iptal edildi.

Formaliteden öteye gidemeyen bu uygulama mekan sahiplerinin bu yasağı uygulamaması ve müfettişlerin aynı aileden gibi karmaş bir şekilde olan düzenlemeyi yeteri kadar teftiş edememesinden dolayı dünkü hükümet toplantısında bu düzenleme tamamen kaldırılmış oldu.