Yüksek Lisans ve Doktoralarda Düşüş Var

Devlet İstatistik Kurumu, yüksek lisans ve doktora sayıları hakkında bir araştırma yayınladı.

Geçen yıl (2022) toplam 197 kişi Doktor ünvanı kazandı. Bu sayı 2021 yılına oranla %2 daha düşük.

Doktorasını savunan 197 kişinin 99’u kadın. Bu rakam oranla %50,3 olarak tespit edildi.

Yüksek lisans ve uzmanlık yapan kişi sayısı ise 2022 yılı için1883 kişi olarak açıklandı.

Bu rakam 2021 yılına göre %4,7 oranında daha az.