Trayanov: Yurdışında Yaşayanlar Toplam Nüfusun Bir Parçası Olamaz

Demokratik Birlik Partisi Lideri Pavle Trayanov, yurtdışında yaşayan kişilerin toplam nüfusun bir parçası olmayacağını açıkladı.

Sayımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trayanov, sayımların başarısız olduğunu ve iktidardaki iki büyük parti tarafından siyasallaştığını belirtti.

Trayanova göre Arnavutlar %20’den daha fazla değiller.

Sayımların herkes tarafından kabul görmesi için Trayanov kabul edilmesi gereken üç madde sıraladı:

1. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nüfus Kanununda yerleşik olmayan kişilerin sayımın dışında kalacak şekilde yasal düzenleme yapılması

2. Çapraz referansla veriler teyit edilmeli ve kayıt olmayan kişilere ulaşıp kayıtlarını yapmak

3. Hükümet, Devlet İstatistik Kurumu ve diğer devlet kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışacak ve olası hataları düzeltecek, dokuz (9) üyeden oluşacak bir Uzman Komisyonu kurulması.