Türkiye Sınırları Makedonya Vatandaşlarına Açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinden yapılan açılmadan 1 Haziran’dan itibaren Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerdeki protokoller konusunda bir duyuru yayınlandı.

Elçilik sayfasında yayınlanan bildiriyi olduğu gibi okurlarımızla paylaşıyoruz:

Türkiye’ye Yapilacak Seyahatlerde Uygulanan Tedbirlere İlişkin Duyuru

Üsküp Büyükelçiliği 

1. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’ye tüm sınır kapılarından (kara, hava ve deniz)

girişlerde 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alınan kararlar aşağıda sunulmaktadır.

2. Kuzey Makedonya’dan Türkiye’ye tüm sınır kapılarından girişlerde,


Girişten en az 14 gün önce
aşı yaptırıldığına,


Ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine
dair resmi belge ibraz edenlerden negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilmeyecektir.


Bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

3. Türkiye’ye girişte aşı sertifikası veya Covid-19 hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda,

– Girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu,

– Veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

4. Türkiye’ye giriş yapan yolcular Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir.

Bu kapsamda, gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden B.1.617 mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır.

5. Uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

Saygıyla duyurulur.