DSÖ araştırması: Uzun çalışma saatleri her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ortak yürüttüğü araştırma, uzun çalışma sürelerinin her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açtığını ortaya koydu.

Araştırmada 2000-2016 arasında 194 ülkeden alınan veriler incelendi. Bulgular, 2016’da 745 bin kişinin uzun çalışma saatlerine bağlı inmeden veya kalp hastalıklarından öldüğünü gösterdi. Bu sayı, 2000’e göre yaklaşık yüzde 30’luk bir artışa tekabül ediyor.

Uzun çalışma saatleriyle ilişkili ölümler konusundaki ilk küresel çalışmada, haftada 55 saat ya da daha fazla çalışmanın, 35-40 saate göre yüzde 35 daha yüksek inme, yüzde 17 daha yüksek koroner arter hastalığı riskiyle ilişkili olduğu görüldü.

Yüzde 72’si erkek olan kurbanların orta yaşta veya daha yaşlıyken hayatını kaybettiği de tespit edildi.

Araştırmada en fazla ölümlere, Çin, Japonya ve Avustralya’yla çevresini kapsayan Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde rastlanıldığı kaydedildi.