Avrupa, 2050’ye kadar iklime karşı zararsız hale getirilecek

Avrupa Birliği (AB) kurumları, birliğin 2050 yılına kadar iklime zararsız olma hedefini yasal olarak bağlayıcı kılacak iklim yasasında ve sera gazı emisyonlarının 2030’a kadar yüzde 55 azaltılması hedefinde uzlaşı sağladı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında iklim değişikliği ile mücadele için hazırlanan “iklim yasası” müzakerelerinde anlaşma sağlandı.

Buna göre; AB ülkeleri, 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını 1990’da olduğu gibi yüzde 55 seviyesinin altına düşürecek.

AB’nin 2050 yılına kadar iklime zararsız hale gelme hedefi yasal olarak bağlayıcı olacak. Üye ülkeler ve AB kurumları bu hedefe ulaşmak için gerekli önlemleri alacak.

Böylece, AB’nin 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta olma yolunda ilerlemesi hedefini gerçekleştirilmesi sağlanacak

Söz konusu anşama dünyanın diğer ülkeleri tarafından da benimsenirse küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemin 1.5 derece üzeriyle sınırlı kalması sağlanacak. Böylece küresel ısınmanın en büyük zararlarının da önüne geçilmiş olacak.

Hedefler için kurul oluşturulacak

Tecrübeli 15 bilim insanından meydana gelen bağımsız bir “Avrupa Bilimsel Danışma Kurulu” oluşturulacak. Bu kurul, AB’nin iklim değişikliği ve çevre konusundaki önlemleri, emisyon hedefleri, Paris İklim Anlaşması kapsamındaki taahhütlere uyum konularında raporlar hazırlayacak ve bilimsel tavsiyelerde bulunacak.

AB Komisyonu, 2040 yılı emisyon düşürme hedefleri konusunda yasal düzenleme teklifi hızla hazırlayacak ve çeşitli sektörlerin iklim hedeflerini yakalamalarına katkı sağlayacak yol haritaları üzerinde çalışma yapacak.

Söz konusu uzlaşının yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından resmen onaylanması ve AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanması gerekiyor.