Türkiye-Arnavutluk Serbest Ticaret Anlaşması TBMM’de Görüşülecek

Bugün TBMM Dışişleri komisyonunda Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

Kanun teklifinin Dışişleri komisyonundan geçmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalar bölümünde görüşülüp onaylanması bekleniyor.