2020 Ocak-Ekim Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Devlet İstatistik Ofisi’nden alınan verilere göre, Ocak – Ekim 2020 döneminde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden yapılan mal ihracatının toplam değeri 287 004 282 bin denar olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre % 12,8 azalma oldu. Ocak – Ekim 2020 döneminde ithal malların değeri 376 503 623 bin denar olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre % 11,5 oranında azaldı.

 Ocak – Eylül 2020 döneminde dış ticaret açığı 89.499 342 bin denar olurken, ihracatla ithalatın kapsamı Ocak – Eylül 2020 döneminde % 76,0 oldu.

 
Ocak – Ekim 2020 döneminde ihracata göre ithalat kapsamı% 76,2 olarak gerçekleşti.

 En yaygın ithal edilen ürünler, işlenmemiş veya toz halinde platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımları oldu.

 2020 Ocak – Eylül döneminde toplam dış ticaret hacmine göre Kuzey Makedonya en fazla Almanya, İngiltere, Sırbistan, Çin ve Yunanistan ile ticaret yaptı.