GOSTİVAR BELEDİYE LİSESİ TÜRK HOCALARI UZAKTAN EĞİTİME KARŞI

2020/2021Eğitim Yılının yarın başlaması beklenirken, Gostivar Belediye Lisesi Türk Hocaları uzaktan eğitimi boykot etme kararı aldı. Heyet tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün Türk Hocaları arasında Gostivar Belediye Lisesinde gerçekleşen toplantıda uzaktan eğitim ve yüzyüze eğitim konusu ele alındı. Toplantıya katılan tüm öğretmenler oy birliği ile eğitime yüzyüze devam etme hususunda hemfikir olduklarını dile getirdiler.

Toplantıda aynı zamanda velilerin yazılı ve sözlü ifadelerinin, yüzyüze eğitime başlanması yönünde olduğuna dair sınıf öğretmenleri ve Türklerden sorumlu yardımcı müdürde deliller mevcuttur.

Toplantıda yakın gelecek ile ilgili yol haritası çizilmiştir. Yarından itibaren Türk Hocaları yapılacak toplantının devamında bütün medya kuruluşlarına bilgi sunacaklardır.
Gostivar Belediye Lisesi Türk Hocaları, 1965 yılından bu yana varolan düzeni sürdürmek maksadıyla Türk insanının örf ve adetlerini göz önünde bulundurarak gelecek nesilleri uzaktan eğitim köleliğinden kurtarmayı hedefliyor.
Son olarak uzaktan eğitimin gerçekleştirmesi için, Türk insanının ekonomik ve sosyal durumunun uzaktan eğitime müsait olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.

Gostivar Belediye Lisesi Girişim Heyeti