Ocak-Temmuz Ayları Arasında Dış Ticarete Azalma Gerçekleşti

Devlet İstatistik Kurumunun yayınladığı verilerine göre Ocak – Temmuz 2020 döneminde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden yapılan mal ihracatı toplam değeri 183.040 092 bin dinar olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre% 20,0 azaldı.

Ocak – Temmuz 2020 döneminde ithal edilen malların değeri 250 479 620 bin dinar olarak kayda geçerken, geçen yılın aynı dönemine göre% 15,8 azalma gözlemlendi.

2020 Ocak – Temmuz döneminde dış ticaret açığı 67439 529 bin dinar olarak gerçekleşti. Ocak – Temmuz 2020 döneminde ihracata göre ithalat karşılama oranı% 73,1 olarak kayda geçti.

En fazla ithal edilen ürünler, işlenmemiş veya toz halinde platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız diğer platin grubu metaller oldu.

2020 Ocak – Temmuz döneminde Kuzey Makedonya toplamda dış ticarette en fazla Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan ve Çin’le işbirliği yaptı.