MATÜSİTEB’ten Başbakana Açık Mektup: Türk bakanın olmaması Kuzey Makedonya Türklerini derinden üzmüştür

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, Başbakan Zoran Zaev’ e hitaben bir açık mektup yayınladı.
Hükümette Türk bakan yer almaması sebebiyle kaleme alınan mektupta, ülkede Türklerin memnuniyetsizliği dile getirlirken, var olan beklentiler de belirtildi.

Sayın Zoran Zaev,
15 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından yaşanan sıkıntılı siyasi sürecin sonunda, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından Hükümet kurma yetkisini alıp partilerle gerçekleştirdiğiniz görüşmeler neticesinde açıkladığınız kabinede yer alacak Bakanlar Kurulu teklif listesinde hiçbir Türk Bakanın yer almaması, Kuzey Makedonya’da yaşayan Türk toplumunu derinden üzmüştür. Çok dinli, çok kültürlü ve multi etnik bir yapıya sahip bu ülkenin hükümetinde Türklerin, bakan seviyesinde temsil edilmemesi K. Makedonyalı Türkler arasında dışlanmışlık ve ayrımcılığa maruz kalma hislerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Değerli Zoran Zaev,
Sizlerin de takdir ettiğiniz üzere Kuzey Makedonya Türklerinin bu topraklar ile çok güçlü bir bağı olduğu kadar bu devletin en önemli kurucu unsurlarından biridir. Dolayısıyla ülkenin ekonomik kalkınması, toplumsal yapının sağlamlaştırılması, kültürün zenginleştirilmesi ve istikrarın sağlanması konusunda Türk toplumu her daim emek vermiş ve kritik dönemlerde devletin ve milletin ihtiyaç duyduğu birlik ruhuna katkı sağlamıştır. Ayrıca Kuzey Makedonya için büyük bir öneme sahip NATO üyeliği ve AB entegrasyonu süreci gibi uluslararası arenada son derece değerli adımlar atılırken K. Makedonya Türkleri ülkemiz için en iyi, en doğru olanı yapmak konusunda en ufak tereddüt göstermemiştir.

Kıymetli SDSM Genel Başkanı,
NATO üyesi olup, AB üyeliğine çok yaklaştığımız bir dönemde, ülkemizin bu ittifak ve birliğin üyelik koşullarını yerine getirmesi kadar, değerlerini de benimsemesi beklenmektedir. Ancak ülkemizin AB üyeliği sürecinde Türklerin Anayasal haklarının olması gereken düzeyde verilmediği gibi müstakbel hükümette Türk Bakanın yer almayacak olması, durumun daha da kötüleşeceğine dair derin bir endişe üretmektedir. Bu da şüphesiz NATO üyeliği ve AB üyelik sürecinin oluşturduğu olumlu havaya gölge düşürecektir. Ayrıca SDSM Hükümeti tarafından daha önce başlatılan, etnik gerilimler yerine ortak bir geleceğe yönlendiren ve AB üyelik sürecinde bir hedef olarak ortaya konan TEK TOPLUM projesinin sayısı az olan etnik toplulukların sesi olması beklenirken, bugün kabinede Türkleri ve diğer sayısı az olan etnik toplulukları dışlayan bir politika üretmesi, büyük bir samimiyet krizini açığa çıkarmıştır.

Değerli Zaev,
Bu tutum, Kuzey Makedonya’da siyasi istikrarı hukuki bir zeminde teminat altına alan Ohri Çerçeve Anlaşması’nda yer alan “hakça temsil” ilkesinin ruhuna zarar vermiştir. Hükümetin kabine listesinde kendilerine yer verilmeyen hem Türkler hem de bu ülkenin zenginliği olan tüm sayısı az olan etnik toplulukların haksızlığa uğraması aslında büyük bir çelişkiyi ortaya koymaktadır. Zira AB üyeliği arefesindeyken Türkler haklarını almak ve daha fazla demokrasinin olacağı bir eğilim beklerken tüm sayısı az olan etnik toplulukları dışlayan bu tutumla karşılaşmıştır. Bu süreçte Ohri Çerçeve anlaşmasının hukuki sınırlarını dahi aşan, çoğulcu ve kapsayıcı bir hükümet beklenirken “çoğunluğun tahakkümü”nü andıran bir yönetim tarzına geçileceğine dair verilen sinyaller, ciddi kaygılara neden olmaktadır.

Sayın Zaev,
Makedonya Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak Türkiye Cumhuriyetinin, Kuzey Makedonya ile ilişkilerinde her daim ‘’köprü’’ görevi üstlenen ve genelde yapıcı bir rol oynayan K. Makedonya Türklerine ilk defa kabinede yer verilmemiştir. Dünyanın her yerinde soydaşlarına sahip çıkan Türkiye’nin, K. Makedonya ile ikili ilişkilerinde bu mesele bir gündem haline gelmemelidir. Zira Makedonyalı Türkler herhangi bir konuda Türkiye-K. Makedonya ilişkilerini yavaşlatan bir sorun değil, münasebetleri geliştiren ve yoğunlaştıran bir unsur olmayı tercih etmektedir.

Kıymetli Zoran Zaev,
Kuzey Makedonya’daki Türk toplumunun sivil toplum alanındaki en örgütlü, en büyük ve en kapsayıcı çatı kuruluşu olan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği – MATÜSİTEB olarak Hükümeti kurmadan önce bu kararı gözden geçirip yukarıda bahsettiğimiz hassasiyetlerimizi ve endişelerimizi dikkate alacağınızı ve ilgili konuda gerekeni yapacağınızı ümit ediyoruz.

Saygılarımla,

Hüsrev EMİN MATÜSİTEB Genel Başkanı