Bütçede Artış

Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin patlak vermesinden bu yana ilk defa Temmuz ayında bütçe gelirlerinde artış kaydettiklerini belirtti.

Temmuz ayında toplam gelir tahsilatı 17,9 Milyar Denar olarak gerçekleşti.

Geçen yıla kıyasla %1,7 daha az olarak, 10,2 Milyar Denar vergi gelirleri elde edidi.

Katma Değer Vergisi Nisan’da %33; Mayıs’da %43,5; Haziran’da %7,5 oranlarındaki düşüş ile beraber geçen yıla kıyasla %1,2 oranında artış gözlemlendi.

İthalat vergilerinde %18,3, Gelir vergisinde %0,4 oranında artış oldu.

Katkı payları geçen yıla oranla artış gösterirken, Haziran ayında %12,3, Temmuz ayında %11,9 oranlarında artış kaydedildi.

Katkı paylarındaki bu artışların nedeni Devlet tarafından Kovid-19 krizi nedeniyle şirketlere yapılan ekonomik destek olarak gösterildi.

Maliye Bakanı Nina Angelovska yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen bütçe uygulaması başarıyla devam ediyor dedi.

Ekonomil toparlanmanın iyiye gittiğini ve olası bir ikinci dalga için ise bütçenin bu duruma hazırlıklı olduğunu söyledi.