Üsküpte En Fazla Vaka Çayır Belediyesinde

Üsküp’te yer alan Çayır Belediyesi, en fazla aktif vakaya sahip belediye.

Çayır Belediyesini Aerodrom ve Kisela Voda Belediyeleri takip ediyor.

Aktif vakalar belediyelere göre şu şekilde sıralanmıştır:

-Çayır 170
-Aerodrom 156
-Kisela Voda 149
-Gazi Baba 139
-Merkez 120
-Karpoş 120
-Şuto Orizari 111
-Gyorçe Petrov 97
-Butel 87
-Saray 65
-Studeniçani 48
-Araçinova 24
-İlinden 23
-Spoşte 21
-Petrovets 17
-Çuçer Sandevo 8
-Zelenikovo 8
-Stranets 6