Sağlık Bakanlığı Tatil Beldeleri için Uyarı Yayınladı

Sağlık Bakanlığı artan vaka sayıları ve tatil beldelerindeki kurallara uyulmadığının haberleri üzerine bir uyarı metni yayınladı.

Yapılan uyarıda her ne kadar uyarılara vatandaşların uyulması gerektiğinin altı vurgulanırken aynı şekilde tatil beldesi işletmelerin ve bu işletmelerin çalışanlarının da aynı şekilde bakanlığın uyarılarına ve belirlenen protokollere uyulması gerektiği vurgulandı.

Herkesin maske takması zorunlu olduğu ve bu takılan maskelerin ağzı ve burnu tamamen kapatması gerektiğinin altı bir kez daha çizildi.

Aynı şekilde el hijyenine önem gösterilmesi, ellerin sabunla sıkça yıkanması ya da dezenfektan ile temizlenmesi, herkes arasında en az 2 metre sosyal mesafe kurallarına uyulması ve plajlarda 100 m2 ‘ye 15 kişi olması şartıyla şejlonglara izin verilmesi belirlendi.

Aynı şekilde işletmelerin ise havuz ve plajların temizlenmesi ve temiz tutulması konusunda hassas davranmaları gerektiğinin altı çizildi.

Plajlardaki şejlongların arasındaki mesafe 2 metre, çadırların arasındaki mesafe ise en az 4 metre olmalıdır.

Şejlongların kullanımdan önce ve kullanıldıktan sonra ise dezenfekte edilmesi mecburidir.

Ayrıca herkese temiz havlu temin edilmesi de zorunlu kılınmıştır.

Plajlarda grup halinde hareket etmek yasaklanmıştır. Bu nedenle herhangi bir spor müsabakaları düzenlemek de yasaklanmıştır. (Voleybol ve su topu gibi)

İşletmelerin, söz konusu protokollere riayet edilip edilmediği noktasında kontrol yapması için çalışanlarını görevlendirmesi gerekmektedir.

Aynı kurallar havuzlar için de geçerlidir. Protokollere harfiyen uyulması gerekmektedir.

Havuza girmeden önce herkesin temizlenmesi gerektiği ve havuzların her 2 saatte bir temizlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Bu kurallara uymayan işletmelerin ise Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu ve Sağlık Bakanlığının belirlediği protokollere uymama sonucu ortaya çıkacak ihlallerin müfettişlerce tespit edilmesi akabinde cezai işlem uygulanacağı bir kez daha vurgulandı.