Üniversiteye kayıtlarda düşüş gözlemlendi

Devlet İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilerde 2019/2020 akademik yılında üniversitelere 51 bin 734 öğrenci kayıt yaptırdı. Buna göre bir önceki yıla bakıldığında kayıt yaptıran öğrenci sayısında %3,6’lık bir düşüş gerçekleşti.

2019/2020 akademik yılına bakıldığında öğrencilerin %85,3 devlet üniversitelerini tercih ederken, %14’lük kısım özel üniversitelere kayıt yaptırdı.

Geride kalan akademik yılda üniversitelere kayıt yaptıran %57,1’lik kısmı kız öğrenciler oluşturmakta.