Kırçova Mirko Mileski (Kırçova Halkının Deyimiyle:“Mehmet Akif Ersoy”) Lisesi Hocası Cenifer Bilbil ile Ropörtaj: Lise’de Türk Müdür Yardımcısı Olmaması Birçok Açıdan Sıkıntı

Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

-Adım CeniferBilbil,Türk dili ve edebiyatı mezunuyum.2008 yılında Plasnitsa’da Mustafa Kemal ilk okulunda çalışmaya başladım.2011 de ise Kırçova’da Türk lise sınıfların açılmasıyla liseye giriş yapan ilk Türk hocası olarak hala bu okulda çalışmaktayım

Bizi Mehmet Akif Ersoy Lisesi hakkında bilgilendirebilir misiniz?

-Lisemiz 2011 yılında tek bir lise sınıfla başlayıp 2 sene sonra lise sınıfların yanında bir de elektro mesleki sınıfı da açıldı. Bu sene ise bu sınıfların yanına bir de 3. sınıf olarak ekonomi mesleği eklendi. Lisemizde 12 hoca görev yapmaktadır.

Lisenizde okuyan Türk öğrenciler (sayısı, başarı düzeyi v.s.)

Öğrenci sayımız 150 cıvarında olup öğrencilerin başarısından da memnun ve gururluyuz. Bir çok öğrencimiz üniversiteye yazılıp ilk lise mezunlarımız da artık üniversite mezunu oldu.

Mehmet Akif Ersoy lisesinin hangi konuda ihtiyaçları var?

Lisemiz yeni liselerden olduğu için kitap,araç-gereç,kütüphane,Türk hocalara ait oda,müdüryardımcısı,idari yönetimde çalışan vb. gibi ihtiyaçlarımız var…

Lisenizin türkçe eğitim konusunda hedefleri nelerdir?

-Hedefimiz öğrenci ,sınıf ve hoca sayısının yükselmesi,başarılı öğrenci yetiştirmek ve Kırçova’da Türklerin var olduğunu herkese göstermektir.

Lisede bir Türk müdür yardımcısının olmaması, ne gibi sıkıntılar doğuruyor?

-Kendi müdür yardımcımız olmaması bizi bir çok sıkıntıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Mesela hoca ve öğrencilerin sorunları zamanında çözümlenmemesi,bilgilendirmekte geç kalınması,okuldaki her etkinliğe katılmaması v.b

Bir bölümü Koronavirüs etkisi altında geçen 2019/20 eğitim yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Bu okuma yılı hocalar ve öğrenciler online derslere hazırlıklı ve alışık olmadıkları için tüm sıkıntılara rağmen başarılı bir şekilde tamamlandı.

Öğrencilerinize söylemek istediklerinizi kısaca alabilir miyiz?

-Öğrencilerime sağlık,başarı ve bol çalışmak dilerim. Kırçova Türkleri ve Türkçemiz için daha çok çaba göstersinler.

 

Röportaj :

Melveta Zeynuloska

Belma Hüsein

Not: 2014 yılında TİKA’nın Kırçova’da Mirko Mileski lisesine inşa ettiği ek bina, Mehmet Akif Ersoy Türk lisesi adını taşıyacağı o dönemde konuşulmuş olsa da bina Mirko Mileski lisesi bünyesinde kalmıştır.