Avrupa İstatistik Kurumu: Tüketim Harcamalarına Göre K. Makedonya Sondan Üçüncu Sırada

Eurostat verilerine göre ortalama bir K. Makedonya vatandaşı, Avrupa Birliği tüketici harcamalarının sadece yüzde 43 seviyesinde kalmıştır. Bu ise vatandaşlarımızın satın alma gücünün AB’ne göre yüzde 57 oranında daha az olduğunu göstermektedir

Slovenya’nın ortalama bireysel tüketim harcaması AB ortalamasının yüzde 81, Hırvatistan’ın yüzde 66, Yunanistan’ın 57, Bulgaristan’ın yüzde 59’u kadardır. Türkiye’de ise tüketim harcaması AB ortalamasının yüzde 68’ini oluşturmaktadır. Karadağ tüketim harcaması AB ortalamasının sadece yüzde 60’ına tekabül ederken, Sırbistan yüzde 49’u kadardır. AB ortalama tüketim haracamasına göre Arnavutluk (yüzde 40) ve Bosna ve Hersek (yüzde 42) toplama harcama ile K. Makedonya’nın altında yer almaktadır.