PCR TESTI NEDIR ?

Polimeraz zincir reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction-PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA’daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.
PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.
Koronavirüs tanısı için gündemde olan PCR Testi 60-75 dakikada sonuç vermektedir. Fakat 2-2,5 saatlik ekstraksiyon denilen bir hazırlık safhası olduğundan, kesin sonuçlar 3,5-4 saat arası netlik kazanır.

Çin Halk Cumhuriyeti, ekstraksiyon safhasının olmadığı yeni bir kit geliştirdi.

Kaynak: Hürriyet/Türkiye